Valgt bestyrelse

Formand

Finn Harry Rasmussen

Sekretær

Kurt Erling Jensen

Kasserer

Mogens Ipsen